Home » אימון מדורג לטיפול בפרקינסון

אימון מדורג לטיפול בפרקינסון

אימון משקל מדורגאימון משקל מדורג או אימון התנגדות הדרגתית הוא אימון המבוסס על הגדלת הקושי הפיזי באופן הדרגתי. זאת בניגוד לאימונים שבהם דרגת הקושי נשארת קבועה מאימון לאימון או משתנה באופן הדרגתי אך לא מאימון לאימון. האימון המדורג למעשה מאלץ את גופו של המתאמן להסתגל לשינויים מהירים בדרגת העצימות של הפעילות הגופנית ולהתמודד עם אתגרים פיזיים חדשים מדי אימון.

הגברת הקושי יכולה להתבצע על ידי הארכת משך הזמן שבו מבוצע כל תרגיל ותרגיל במהלך האימון, הגדלת המשקל של המשקולות בהן נעשה שימוש במהלך האימון, הגדלת כמות התרגילים שמבצע המתאמן מדי אימון ועוד. לאימון מדורג ישנו מגוון רחב ביותר של השפעות חיוביות על הבריאות של המתאמנים, כשבשנים האחרונות מצטברות והולכות העדויות המחקריות בנוגע לכך שחולי פרקינסון באופן ספציפי יכולים להפיק תועלת רבה במיוחד משיטת אימון זו.

כיצד משפיע האימון המדורג על חולי פרקינסון?

לפי הממצאים שעולים מהמחקרים שבוצעו בחולי פרקינסון שהתמידו בביצוע אימון משקל מדורג, נראה כי האימונים היו בעלי השפעה חיובית על חוזק השרירים, נפח השרירים, סיבולת השרירים והתפקוד הנוירומסקולרי באופן כללי. הכוונה היא לשיפור של היציבות בעמידה ובהליכה, שיפור של יכולת העלייה והירידה במדרגות ועוד. בנוסף לכך, נראה כי התמדה בביצוע אימון משקל מדורג מובילה להפחתת הרעד הבלתי נשלט ומעבר לכל זה, נמצא כי אימון משקל מדורג משפיע לטובה על איכות החיים של החולים בפרקינסון.

חשוב לציין כי בחלק מהמחקרים חולקו המשתתפים לשתי קבוצות, כאשר בקבוצה אחת הקפידו על אימוני משקל מדורג ובאחרת על אימונים הכוללים תרגילי שיווי משקל, גמישות, מתיחות וחיזוק שרירי ללא הגברת הקושי מאימון לאימון. אי לכך, לא זו בלבד שמצב החולים משתפר עד גבול מסוים הודות לאימון בהשוואה לחולים שלא מתאמנים, אלא שנראה כי אופי האימון מהווה יתרון משמעותי בהשוואה לאימונים סטנדרטיים.

השפעה ארוכת טווח

נראה כי לאימון משקל מדורג ופעילות גופנית ישנה השפעה ארוכת טווח יחסית על המתאמנים. במחקר מפורסם שנערך בנושא זה בשנת 2012, חולקו הנבדקים לשתי קבוצות, כאשר בקבוצת הניסוי הקפידו על אימון משקל מדורג ובשנייה על אימונים סטנדרטיים. המחקר נמשך שנתיים ומצבם הבריאותי של הנבדקים הוערך אחת לחצי שנה. במחקר נמצא כי בקבוצת הביקורת אכן חל שיפור בתפקודים המוטוריים בחודשים הראשונים, אך לאחר שנתיים התפקוד חזר להיות כשהיה בתחילת המחקר. לעומת זאת בקבוצת הניסוי ניכר שיפור משמעותי שנתיים מתחילת הניסוי.

הכתבה באדיבות interbody.co.il


  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715464

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר